Влегувањето на Александар во Вавилон (Воин на слон)

Сподели

Charles Le Brun – Entry of Alexander into Babylon

Слика од Шарл Ле Брун, од крајот на 17 век, насловена како Влегувањето на Александар во Вавилон


Сподели