Македонија и нејзините големи синови – Александар, Цар на Македонците

Сподели

Александар Трети Македонски, илустрација од Календарот на Илинденската организација, Софија, 1923 година.


Сподели