Македонската фаланга во Индија – уметничка слика

Сподели

Charles Le Brun – Entry of Alexander and Porus

Слика од Шарл Ле Брун, од крајот на 17 век, насловена како Александар и Пор


Сподели