Младите Македонски дружини на крајот од 19 и почетокот на 20 век

Сподели

Младите Македонски дружини – список со дел од Организациите на нашите Македонци.

Словеномакедонската книжевна дружина (1888)

Младата македонска книжовна дружина (1890-1892)

Ученичката дружина Вардар (1893-1894)

Македонскиот клуб со читателите во Белград (1902)

Македонското научно-литературно другарство (1902-1917)

Словеномакедонското национално-просветно друштво Свети Кирил и Методиј (1912-1913)

Руско-Македонското благотворно друштво Св. Кирил и Методиј (1913-1914)

Македонскиот револуционерен комитет (1917)

Литературниот кружок на Кочо Рацин (1931-1932)

МОРО (1933-1934)

Културно-просветното друштво Вардар (1935-1937)

Македонски публицистички кружок Нација и култура (1937-1938)

Македонскиот литературен кружок Софија (1938-1941)

Македонскиот народен сојуз во САД и Канада (1930-1945)

Македонските прогресивни групи во Аргентина (1935-1945)


Сподели