Тајниот еснафски говор од 19 век

Сподели

Разговорот меѓу двајца чевлари од прилепско (Петре и чичко му Ристе), запишан од Марко Цепенков, објавен во ЗБОРНИКОТ НА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЈА, НАУКА И КНИЖНИНА (Софија 1892) е оквалификуван како “таен” еснафски говор, или чевларски aрго, жаргон, сленг.


Сподели