Цар Александар ја изумил војната

Сподели

Народот кажува и верува дека војните најпрво биле пронајдени од Александар Македонски.

Кога тој шетал по море, одејќи во некој друг непознат свет, за да најде и нацрпи бесмртна вода, за да се напие, та да не умира никогаш, кога видел во морето рибите да се бијат помеѓу себеси како во војна, намислил и тој да го направи истото, па кога дошол во своето царство, прв ја изумил војната на овој свет.

Според предание од Зборникот на Шапкарев


Сподели