Биографија на Теодосиј Гологанов

(световното име: Васил Гологанов) (с. Трлис, Серско, 1846 – Софија, 1926) – духовник, црковно-национален деец, митрополит скопски, борец за обновување на

Read more

Кирил Прличев – револуционер, илинденец, масон

Припадноста во братството на слободните ѕидари на Кирил Прличев, син на легендарниот Григор Прличев, член на тајниот револуционерен комитет во

Read more

Петар Поп Арсов – Вардарски

(с. Богомила, Велешко, 21 октомври 1872 – Софија, 1 октомври 1941) – македонски културнонационален и револуционерен деец,  „лозар”, гимназијален професор,

Read more