Уставот на Младата Македонска книжовна дружина

Устав на Младата Македонска Книжовна Дружина во Софиа. А. Цел. Чл. 1. Целта на дружината е: а) да издава едно

Read more

Петар Поп Арсов – Вардарски

(с. Богомила, Велешко, 21 октомври 1872 – Софија, 1 октомври 1941) – македонски културнонационален и револуционерен деец,  „лозар”, гимназијален професор,

Read more

Лозарството, националната свест, јазикот и историјата

Во почетокот на 1892 година е објавен првиот број на весникот „Лоза“, по кое и целото движење го доби името. Јазикот на првите четири броја на „Лоза“ содржи многу македонизми во лексиката, фонетиката, па и во морфологијата. Фонетскиот правопис со редуцираната азбука уште повеќе и формално го изделуваше македонскиот говор од бугарскиот литературен стандард.

Read more

Грчкиот весник „Неологос“ за списанието ЛОЗА

На бугарскиот напад врз Лозарите, на 29 април 1892, реагирал и грчкиот весник Неологос, кој излегувал во Цариград. Земајќи повод од

Read more