Забранетата Македонска Енциклопедија

Македонската енциклопедија е прва научна енциклопедија за Македонија редактирана од МАНУ. Енциклопедијата е подготвувана подолг период во Лексикографскиот центар при што биле

Read more

За Македонцките работи

За Македонцките работи е првата книга на современиот македонски литературен јазик и правопис и првата научно поставена, теоретски образложена и

Read more

Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници

Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници (бугарски: Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители) е брошура напишана по барање на Централниот комитет на МРО. Одлуката за

Read more