Гробот на народниот учител Михаил Развигоров

За гробот на Мише Развигоров многу добро се сеќавам…за нас беше најдобар за игра, затоа што имаше широка мермерна плоча,

Read more