За Македонцките работи

За Македонцките работи е првата книга на современиот македонски литературен јазик и правопис и првата научно поставена, теоретски образложена и

Read more

Мисирков за Македонскиот национален сепаратизам

Мислата за национално обединување на Македонците, иако под маската бугарска, се зафати во 1890 г. Во крајот на 1889 год. се префрлија во Бугарија 30-40 души ученици и студенти Македонци од Белград во Софија…

Read more