Цар Александар ја изумил војната

Народот кажува и верува дека војните најпрво биле пронајдени од Александар Македонски. Кога тој шетал по море, одејќи во некој

Read more

Кузман Шапкарев за Александар Македонски

Кирил Пенушлиски во своите Студии и прилози за македонскиот фолклор запишал: „Драгоцени информации за популарноста на Александар Македонски во нашиот

Read more