ЗА МЛАДАТА МАКЕДОНСКА КНИЖОВНА ДРУЖИНА

Фељтон на ЛОЗА – „оКулт“пишува – м-р Никола Ристевски ЗА МЛАДАТА МАКЕДОНСКА КНИЖОВНА ДРУЖИНА Македонската револуција и слободното ѕидарство (интро) Колку

Read more

Уставот на Младата Македонска книжовна дружина

Устав на Младата Македонска Книжовна Дружина во Софиа. А. Цел. Чл. 1. Целта на дружината е: а) да издава едно

Read more

Петар Поп Арсов – Вардарски

(с. Богомила, Велешко, 21 октомври 1872 – Софија, 1 октомври 1941) – македонски културнонационален и револуционерен деец,  „лозар”, гимназијален професор,

Read more

Грчкиот весник „Неологос“ за списанието ЛОЗА

На бугарскиот напад врз Лозарите, на 29 април 1892, реагирал и грчкиот весник Неологос, кој излегувал во Цариград. Земајќи повод од

Read more