Волшебна Македонија (шести дел) Вечниот дух на Цар Александар и Македонија

Фељтон на ЛОЗА: Волшебна Македонија пишува: м-р Никола Ристевски Александар Македонски и Република Македонија Што всушност знаеме за нашите древни предци?

Read more

Волшебна Македонија (четврти дел) За Пеонија, Пајонија, Пæониа

Фељтон на ЛОЗА: Волшебна Македонија пишува: м-р Никола Ристевски За Пеонија, Пајонија, Пæониа Кандаон кандиса да светне со кандилото врз

Read more

Волшебна Македонија (трет дел) Македонците и волкот

Фељтон на ЛОЗА: Волшебна Македонија пишува: м-р Никола Ристевски Мaкедонците и волкот Во книгата The Glory of Generositie е претставен

Read more

Македонија и Рим, архитектонско – урбанистички паралели

Македонија и Рим, архитектонско-урбанистички паралели Вангел Божиноски Во секојдневноста терминот историја го објективизираме како интернационално дефиниран со додавката дека “историјата ја Пишуваат победниците”.

Read more