Војдан Чернодрински – драма ДУХОТ НА СЛОБОДАТА

Драма во едно дејствие од револуционерното движење во Македонија ЛИЦА: ЧОРБАЏИ ДИМО МАНОИЛ, негов  син ТЕМЈАНА, жена на Маноил ДУХОТ

Read more