Вампирите во Македонските верувања и преданија

Гробието од вампирите имале една дупка, што си оделе во сабота да си лежат, чунки непендек било ете вапир во

Read more

Волкот во Македонската народна митологија

Поради опасноста од волкот за човекот и добитокот, два пати во текот на годината се празнуваат таканаречените волчји празници… Според некои

Read more

Мечката во Македонската народна митологија

Мечката е споменувана во многу приказни и легенди на македонскиот народ. Забележано е обраќањето кон мечките со баба, тета, таа, она, а

Read more

Змејската љубов во Македонскиот фолклор

Едно од најчестите застапени верувања за змејовите е дека тие имаат човечко потекло. Ова верување е непосредно поврзано со сексуалната

Read more

Еленот во Македонската народна митологија

На урочените луѓе им се дава да пијат вода со струготини од еленов рог. Роговите на елените се симбол на зраците на светлината и на бесмртноста.

Read more