Koj ќе ја извади сабјата од карпата?

На читателите кои се интересираат од митологија, но и на оние кои имаат доволно разнообразни познавања, добро им е позната

Read more

Александар Македонски и сестра му Ангелина

Раскажал Tpaјко Недев Jaнкоски, роден во 1880 год., во с. Нежилово. Снимил Ангел Кулафковски, во 1972 год., во с. Нежилово.

Read more

Едно старо предание за Александар Македонски

Едно време Цар Александар беше дете. Он имаше татко. Татко му беше стар, а цар Александар беше дете малечко. Дојде

Read more