ЗА МЛАДАТА МАКЕДОНСКА КНИЖОВНА ДРУЖИНА

Фељтон на ЛОЗА – „оКулт“пишува – м-р Никола Ристевски ЗА МЛАДАТА МАКЕДОНСКА КНИЖОВНА ДРУЖИНА Македонската револуција и слободното ѕидарство (интро) Колку

Read more

Македонска студентска дружба – јадрото на Младата Македонска книжовна дружина

Македонска студентска дружба (1890-1891) – културно-литературна и национално-политичка асоцијација на македонски студенти во Софија што стана јадро на Младата Македонска

Read more

Уставот на Младата Македонска книжовна дружина

Устав на Младата Македонска Книжовна Дружина во Софиа. А. Цел. Чл. 1. Целта на дружината е: а) да издава едно

Read more

Петар Поп Арсов – Вардарски

(с. Богомила, Велешко, 21 октомври 1872 – Софија, 1 октомври 1941) – македонски културнонационален и револуционерен деец,  „лозар”, гимназијален професор,

Read more

Грчкиот весник „Неологос“ за списанието ЛОЗА

На бугарскиот напад врз Лозарите, на 29 април 1892, реагирал и грчкиот весник Неологос, кој излегувал во Цариград. Земајќи повод од

Read more