Александар Македонски и сестра му Ангелина

Раскажал Tpaјко Недев Jaнкоски, роден во 1880 год., во с. Нежилово. Снимил Ангел Кулафковски, во 1972 год., во с. Нежилово.

Read more

Едно старо предание за Александар Македонски

Едно време Цар Александар беше дете. Он имаше татко. Татко му беше стар, а цар Александар беше дете малечко. Дојде

Read more

Мечката во Македонската народна митологија

Мечката е споменувана во многу приказни и легенди на македонскиот народ. Забележано е обраќањето кон мечките со баба, тета, таа, она, а

Read more

Змејската љубов во Македонскиот фолклор

Едно од најчестите застапени верувања за змејовите е дека тие имаат човечко потекло. Ова верување е непосредно поврзано со сексуалната

Read more